Anlaşmalı Kurumlar

Anlaşmalı Kurumlar

Özel Sağlık Sigortaları

 • ACIBADEM SİGORTA ÖSS
 • AK SİGORTA ÖSS
 • ALLİANZ SİGORTA ÖSS
 • ANA SİGORTA ÖSS
 • ANADOLU SİGORTA ÖSS
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ÖSS 
 • AREX SİGORTA ÖSS
 • AVEON SİGORTA ÖSS
 • AXA SİGORTA ÖSS
 • BEREKET EMEKLİLİK SİGORTA ÖSS 
 • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA ve EMEKLİLİK A.Ş ÖSS
 • DEMİR SAĞLIK ve HAYAT ÖSS
 • DOĞA SİGORTA ÖSS
 • EMAA SİGORTA ÖSS
 • EMED SİGORTA ÖSS
 • ERGO SİGORTA ÖSS
 • ETHİCA SİGORTA ÖSS      
 • EUREKO SİGORTA ÖSS
 • GENERALİ SİGORTA ÖSS
 • GROUPAMA SİGORTA ÖSS
 • HDI SİGORTA ÖSS
 • HEPİYİ SİGORTA A.Ş.
 • KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT SİGORTA ÖSS
 • MAGDEBURGER SİGORTA ÖSS
 • MAPFRE SİGORTA ÖSS
 • NEOVA SİGORTA ÖSS
 • NN HAYAT ve EMEKLİLİK SİGORTA ÖSS 
 • QUİCK SİGORTA ÖSS
 • RAY SİGORTA ÖSS
 • SOMPO SİGORTA ÖSS
 • TÜRKİYE KATILIM HAYAT A.Ş. ÖSS
 • TÜRK NİPPON SİGORTA ÖSS
 • TÜRKİYE SİGORTA ÖSS (GÜNEŞ, HALK, ZİRAAT SİGORTA)
 • UNİCO SİGORTA ÖSS
 • ZURİCH SİGORTA ÖSS

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

 • ACIBADEM SİGORTA TSS
 • ACNTURK SİGORTA TSS
 • AK SİGORTA TSS
 • ALLİANZ SİGORTA TSS
 • ANA SİGORTA TSS
 • ANADOLU SİGORTA TSS
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA TSS
 • AREX SİGORTA TSS
 • AVEON SİGORTA TSS
 • AXA SİGORTA TSS
 • BEREKET EMEKLİLİK SİGORTA TSS 
 • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA ve EMEKLİLİK A.Ş TSS
 • DEMİR SAĞLIK ve HAYAT TSS
 • DOĞA SİGORTA TSS
 • EMED SİGORTA TSS
 • ERGO SİGORTA TSS
 • ETHİCA SİGORTA TSS      
 • EUREKO SİGORTA TSS
 • GENERALİ SİGORTA TSS
 • GROUPAMA SİGORTA TSS
 • HDI SİGORTA TSS
 • HEPİYİ SİGORTA A.Ş.
 • KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT SİGORTA TSS
 • MAGDEBURGER SİGORTA TSS
 • MAPFRE SİGORTA TSS
 • METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA TSS
 • NEOVA SİGORTA TSS
 • NN HAYAT ve EMEKLİLİK SİGORTA TSS 
 • QUİCK SİGORTA TSS
 • RAY SİGORTA TSS
 • SOMPO SİGORTA TSS
 • TÜRKİYE KATILIM HAYAT A.Ş. TSS
 • TÜRK NİPPON SİGORTA TSS
 • TÜRKİYE SİGORTA TSS (GÜNEŞ, HALK, ZİRAAT SİGORTA)
 • UNİCO SİGORTA TSS
 • ZURİCH SİGORTA TSS

Bankalar, Vakıflar ve Diğer Kurumlar

 • ESBANK T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI (Göz ameliyatları kapsam dışıdır)
 • ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
 • ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
 • FORTİS BANK EMEKLİ SANDIĞI VAKFI MENSUPLARI
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
 • T.C. ZİRAAT BANKASI VE HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK ve SOSYAL YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZ. EMEKLİ VE SAĞ. YARDIM SANDIĞI VAKFI

CGM Sağlıkta Avantajlar

 1. Medline Box Üyeleri Bireysel
 2. Medline Box Üyeleri Kurumsal
  - Groupama Emeklilik
  - Kobi Sağlık Paket Üyeleri
  - Roche Diagnastik
 3. HDI Sigorta Acil Sağlık Sigortası
 4. HDI-GS Sigorta-Galatarasay Aslan Yürek – Aslan Taraftarım Güvende
 5. Assist Line
  - Ege Sigorta
  - Demir Sigorta
 6. ACE Group Sigorta Üyeleri
 7. Care& Create ( C&C)


Anlaşmalı Kooperatifler

 • HASYA
 • ESTEL
 • DET - KO
 • EDİ - KOOP
 • GAZİ - KOOP
 • ÜN - KOOP
 • TUSKOOP
 • Yenikent İşletme Koop.
 • S.S. 150. Yıl Tüketim Koop.
 • S.S. Porselen Sgortalıları Tüketim Koop.

*CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR adı altında göstermiş olduğumuz 7 sigorta şirketinin üyeleri, hastemize yapmış oldukları müracatlarında sigorta kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Tedavi masrafları için sigorta şirketinden herhangi bir provizyon alınmamakta ve tüm masrafları CGM ile anlaşmış olduğumuz indirim oranları üzerinden kişi ödemektedir.

* Anlaşmalı olduğumuz kooperatiflerin üyeleri, hastanemizden almış oldukları sağlık hizmetinin tüm masrafları için 4 ' e kadar taksitlendirme imkanından yararlanmaktadırlar.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.