İnsan Kaynakları

DOKUMAN NO
SÇ.FR.15
İLK YAYIN TARİHİ
1.02.2010
REVİZYON NO
2
REVİZYON TARİHİ
30.12.2019
SAYFA NO
1*2
REVİZYON NEDENİ: Doküman içeriği değişmiştir.

Kişisel Bilgileriniz

Başvuru Bilgileri

Eğitim Durumu

Öğretim Düzeyi Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Derecesi
Yüksek Lisans
3.Üniversite
2.Üniversite
1.Üniversite
Lise
İlköğretim

Size önemli katkı sağladığını düşündüğünüz egitim programları (Kurs,Seminer, Kongre Vb.)

Düzenleyen Konu Tarih

Bildiğiniz Yabancı Diller

Yabancı Diller Seviye Öğrenilen Yer

Bilgisayar Kullanabiliyormusunuz? Evet ise kullanabildiğiniz programlar nelerdir?

İş Tecrübeleri (En Son Çalıştığınız Yerden Başlayarak Yazınız)

İşyeri Adı ve Telefonu Görevi Çalıştığı Süre Ayrılma Sebebi Son Aylık Net Ücret

Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Kişiler

Adı Soyadı Çalıştığı Yer Görevi Telefon Numarası

Şirketimiz insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi beyan ettiniz. Bu kapsamda beyan ettiğiniz kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK'nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Verdiğim bilgilerin muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu aksi halde 4857 sayılı İş Kanunu 25/II(a) maddesi uyarınca hizmet akdini ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini teyit ve beyan ederim.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.