Çocuklarda Hangi Anestezi Yönteminin Uygun Olduğuna Nasıl Karar Verilir?

Çocuklarda Hangi Anestezi Yönteminin Uygun Olduğuna Nasıl Karar Verilir?

Çocuğun yaşı, psikolojik durumu, uygulanacak olan cerrahi girişimin büyüklüğü ve çocuğa ait tüm yaşanmış tıbbi sorunlar (hastalıklar, alışkanlıklar, alerjik durum vs.) değerlendirildikten sonra, ailenin de onayı alınarak uygun anestezi yöntemine anestezist ve cerrah birlikte karar verir.

Çocuğu anestezi ve cerrahi ile ilgili olarak bilgilendirmek gerekli midir?

Çocuğa hastalığı ve cerrahi girişimi ile ilgili bilgi için uygun bir dille yaklaşarak anlatılmalıdır. Çocuklarda endişeyi ve korkuyu azaltmak hekimler kadar ailelere, özellikle anne babalara, bir sorumluluk getirmektedir. Eskilerden çocuklarımıza büyüklerin korkutmak amaçlı söylediği “bak iğne yapılır, doktor amca iğne yapar haa” benzetmeli yaklaşımlar günümüzde halen hekimlerin karşılaştığı sorunlardandır. Yine ailelerin ameliyat öncesinde çocuklara anlattığı “doktor amca sadece fotoğrafını çekecek” gibi öyküler psikolojik olarak olumsuz etkilenmeye neden olmaktadır. Bu nedenle çocuğun aileye ve hekime güven duyması, cerrahi öncesi ve sonrası süreci iyi tolere edilebilmesi için doğru bilgilendirilmesi ve psikolojik olarak hazırlanması gerekmektedir.


Çocuğunuzu ameliyat stresine karşı iyi hazırlayamadığınız durumda anestezistiniz neler yapabilir?
Çocuğunuz sizden ayrıldığı ve bilmediği bir ortama (ameliyathane) gireceği için mutlaka korku ve endişe duyacaktır. Huzursuz olup, ağlayabilecektir. Bu sürece iyi hazırlanan çocuklarda bu durum kısa sürede tolere edilmektedir. Anestezist bu sürece uygun hazırlanmayan çocuklarda sakinleştirici etkili ilaçları (sedasyon) ameliyat öncesinde ağızdan ya da burundan uygulanmaktadır. Hastanemizde rutin olarak bu uygulama tüm çocuklara yapılmaktadır. Nedeni ise, çocuğun anne-babadan ayrılma korkusunun önüne geçmektir.


Çocuğumun bu ayrılık korkusunu yenmek için ameliyathaneye girebilir miyim?
Ameliyathanelerin mikroplardan arındırılmış ortamlar olması nedeni ile böyle bir uygulama ülkemizde hiçbir yerde henüz uygulanmamaktadır. Bizim hastanemizde ameliyat öncesinde çocuklara sedasyon uygulandığından rahatlıkla bu süreci iyi tolere etmektedirler. Çok istekli olan aileler için, ebeveynlerden sadece birisinin, hemşire eşliğinde ameliyathane girişine kadar çocuğuna eşlik etmesine izin verilmektedir.


Çocuk genel anestezisi ile erişkin genel anestezisi arasında fark var mıdır?
Normal şartlarda genel anesteziye damar yolu açılarak başlanır. Çocuklar korku ve endişe duyduklarından dolayı genelde damar yolu açılmasına izin vermezler. Bu nedenle çocuklarda anesteziye maske ile anestezik gazların solutulmasıyla ya da anestezik madde katılmış meyve suyu içirilmesiyle veya kas içine yapılan anesteziklerle başlanır. Ardından damar yolu açılıp çocuğun kilosuna uygun şekilde anestezik ilaç zerk edilir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.