Op. Dr. Gültekin Baş

Op. Dr. Gültekin Baş
Randevu Al Poliklinikten hemen randevu alabilirsiniz.

Op. Dr. Gültekin Baş

Beyin Cerrahisi Nöroşirürji Beyin Cerrahisi Nöroşirürji Özel Ümit Hastanesi

Eğitim

2013 - 2019 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
2007 - 2013 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TIP PR

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. BAŞ GÜLTEKİN, ÖZKARA EMRE, ÖZBEK ZÜHTÜ, NADERİ SAİT, ARSLANTAŞ ALİ (2022). Sella Volume
and Posterior Fossa Morphometric Measurements in Chiari Type 1. TURKISH NEUROSURGERY, Doi:
10.5137/1019-5149.JTN.40088-22.4 (Yayın No: 8185402)
2. ÖZBEK ZÜHTÜ,ÖZKARA EMRE,Önner Hasan,BAŞ GÜLTEKİN,Erman İpek Canan,ÖZEN HÜLYA,ENTOK
EMRE,ARSLANTAŞ ALİ (2017). Treatment of Unstable Thoracolumbar Fractures: Does FractureLevel Fixation Accelerate the Bone Healing?. World Neurosurgery, 107, 362-370., Doi:
10.1016/j.wneu.2017.08.007 (Yayın No: 3853834)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
Kızıl Mahmut, KARA YALÇIN, ARSLANOĞLU MEHMET ÖZGÜR, KAÇMAZ EBRU, BAŞ GÜLTEKİN, KIRAL
EYLEM, BOZAN GÜRKAN, ÖZBEK ZÜHTÜ, KILIÇ ÖMER, HARMANCI KORAY, DİNLEYİCİ ENER ÇAĞRI
(2021). HUGE BRAIN ABSCESSES IN A CHILD WITH DIGEORGE SYNDROME. 39th Annual Meeting of
the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID), 827-828. (Tam Metin
Bildiri/Poster)(Yayın No:7353442)
1.
BAŞ GÜLTEKİN,ÖZKARA EMRE,ÖZBEK ZÜHTÜ,ALICI UMUT,VURAL MURAT (2015). Spontaneus
perforation of intestine by peritoneal cathater 16 monhts after ventriculoperitoneal shunt
replacment. 43. Annual meeting of pediatric neurosurgery (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2334312)
2.
BAŞ GÜLTEKİN,ÖZKARA EMRE,ÖZBEK ZÜHTÜ,ALICI UMUT,VURAL MURAT (2015). SPONTANEUS
PERFORATION OF INTESTINE BY PERITONEAL CATHATER. 43 ANNUAL MEETING OF INTERNATIONAL
SOCIETY FOR PEDIATRIC NEUROSURGERY, 31, 1891 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2312474)
3.
BAŞ GÜLTEKİN,ÖZKARA EMRE,ÖZBEK ZÜHTÜ,ALICI UMUT,VURAL MURAT (2015). spontaneous
perforation of intestine by peritoneal catheter 16 months after ventriculoperitoneal shunt
replacement. 43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery (/)(Yayın
No:2483438)
4.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
OMURGA VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ, Bölüm adı:(SPİNAL MENENJİOMLAR) (2022)., KİPER GİZEM,
BAŞ GÜLTEKİN, ARSLANTAŞ ALİ, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Editör:ALİ DALGIÇ,
MESUT YILMAZ, ŞEREF DOĞAN, AHMET DAĞTEKİN, AHMET GÜRHA GÜRÇAY, ONUR YAMAN,
CUHUR KILINÇER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 425, ISBN:978-605-4149-24-7, Türkçe(Bilimsel
1.
2
Kitap), (Yayın No: 8196976)
MİNİMAL İNVAZİV SPİNAL CERRAHİ, Bölüm adı:(İNTRADURAL VEYA EKSTRADURAL SPİNAL
TÜMÖRLERDE TEK TARFLI EKSİZYON) (2022)., BAŞ GÜLTEKİN, ARSLANTAŞ ALİ, TÜRK
NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Editör:TUNÇ ÖKTENOĞLU, ÖZKAN ATEŞ, MURAT KALAYCI,
NAİL ÖZDEMİR, MEHMET SEÇER, AHMET GÜRHAN GÜRÇAY, SEMİH KIVANÇ OLGUNER, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 514, ISBN:978-605-4149-25-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8196974)
2.
MİNİMAL İNVAZİV SPİNAL CERRAHİ, Bölüm adı:(SPİNAL TÜMÖRLERDE BİYOPSİ) (2022)., BAŞ
GÜLTEKİN, ÖZBEK ZÜHTÜ, BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri, Editör:Tunç Öktenoğlu
Özkan Ateş Murat Kalaycı Nail Özdemir Mehmet Seçer Ahmet Gürhan Gürçay Semih Kıvanç
Olguner, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 498, ISBN:978-605-4149-25-4, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 8186054)
3.
TANIDAN TEDAVİYE PEDİATRİK MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNE GENEL BAKIŞ, Bölüm
adı:(STEREOTAKTİK BİYOPSİ TEKNİK VE ENDİKASYONLARI) (2021)., BAŞ GÜLTEKİN, VURAL
MURAT, ORTADOĞU REKLAM TANITIM YAYINCILIK TURİZM EĞİTİM İNŞ.SAN TİC. A.Ş., Editör:CELAL
BAĞDATOĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 117, ISBN:978-625-401-504-5, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 8196979)
4.
ACİL İNME YÖNETİMİ, Bölüm adı:(SUBARAKNOİD KANAMALAR) (2020)., ÖZBEK ZÜHTÜ,BAŞ
GÜLTEKİN, ESOGÜ BASIMEVİ, Editör:ENGİN ÖZAKIN ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR,ÖZLEM AYKAÇ,
Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 309, ISBN:978-605-9975-67-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
6854040)
5.
YAŞLANAN OMURGA, Bölüm adı:(YAŞLI HASTADA ENSTRÜMANTASYON KOMPLİKASYONLARI)
(2019)., BAŞ GÜLTEKİN, ARSLANTAŞ ALİ, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI,
Editör:SERKAN ŞİMŞEK, ALİ DALGIÇ, MESUT YILMAZ, AHMET DAĞTEKİN, KUDRET TÜREYEN
SERDAR IŞIK, CÜNEYT TEMİZ, EDA GÜRÇAY, ONUR YAMAN, AHMET GÜRHAN GÜRÇAY, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 615, ISBN:978-605-4149-21-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8196982)
6.
TEMEL İLKELERİ İLE NÖROŞİRÜRJİ, Bölüm adı:(BEYİN TÜMÖRLERİ) (2019)., ÖZKARA EMRE,BAŞ
GÜLTEKİN,DURMAZ RAMAZAN, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Editör:ALİ
ARSLANTAŞ, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9975-49-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
5963030)
7.
NÖROŞİRÜRJİYE GİRİŞ, Bölüm adı:(BEYİN TÜMÖRLERİ) (2016)., ÖZKARA EMRE,BAŞ
GÜLTEKİN,DURMAZ RAMAZAN, İNTERTIP, Editör:ALİ ARSLANTAŞ, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 3420540)
8.
Nöroşirürjiye Giriş, Bölüm adı:(Beyin Tümörleri) (2016)., ÖZKARA EMRE,BAŞ GÜLTEKİN,DURMAZ
RAMAZAN, İNTERTIP, Editör:ALİ ARSLANTAŞ, EMRE ÖZKARA, ZÜHTÜ ÖZBEK, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 278, ISBN:978-605-9358-07-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3406684)
9.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. BAŞ GÜLTEKİN, VURAL MURAT (2021). TREMORDA DERİN BEYİN STİMÜLASYONU- CERRAHİ TEKNİK.
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, 31(3), 321-326. (Kontrol No: 8196983)
2. ÖZBEK ZÜHTÜ,BAŞ GÜLTEKİN (2018). SERVİKAL DİSK HERNİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ
ENDİKASYONLARI VE HASTA SEÇİMİ. Türkiye Klinikleri, 8(2), 36-38. (Kontrol No: 4743070)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. KIZIL MAHMUT CAN, KARA YALÇIN, ABBASOV TEHRAN, HUSEYNOV ARAZ, BAŞ GÜLTEKİN, KAÇMAZ
EBRU, ARSLANOĞLU MEHMET ÖZGÜR, KILIÇ ÖMER, KIRAL EYLEM, BOZAN GÜRKAN, ARDA MEHMET
SURHAN, DURMAZ RAMAZAN, DİNLEYİCİ ENER ÇAĞRI (2021). Karaciğerde Ventiküloperitoneal Şant
İlişkili Abse Olgusu. 14. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi (08-14 Haziran 2021)
(Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:7144649)
2. KARA YALÇIN, KIZIL MAHMUT CAN, BAŞ GÜLTEKİN, KILIÇ ÖMER, DİNLEYİCİ ENER ÇAĞRI (2021).
İdiopatik İntrakranial Hipertansiyonla Başvuran Altı Aylık COVID-19 Olgusu". 14. Ulusal Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi,, 1(96), 174-174. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın
No:7992449)
3. ARI SEVİNGİL SEMRA, ALTUNTAŞ KAYA FATMA, MEMMEDOVA FERGANE, GER AKARSU FATMA, MEHDİYEV
ZAUR, ÖZKARA EMRE, BAŞ GÜLTEKİN, AYKAÇ ÖZLEM, ÖZDEMİR ATİLLA ÖZCAN (2021). AKUT
CEREBELLAR ENFARKTLARDA SUBOKSİPİTAL
DEKOMPRESİF CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ. 57.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:7509872)
4. ARI SEVİNGİL SEMRA, ALTUNTAŞ KAYA FATMA, MEMMEDOVA FERGANE, GER FATMA, MEHDİYEV ZAUR,
ÖZKARA EMRE, BAŞ GÜLTEKİN, AYKAÇ ÖZLEM, ÖZDEMİR ATİLLA ÖZCAN (2021). AKUT SEREBELLAR
ENFARKTLARDA SUBOKSİPİTAL DEKOMPRESİF CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ. 57. ULUSAL NÖROLOJİ
KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8196970)
5. KESKİN HÜSEYİN ÖMER, BAŞ GÜLTEKİN, ÖZBEK ZÜHTÜ, ARSLANTAŞ ALİ (2022). ÇOK SEVİYELİ
GANGLİOGLİOM OLGUSU. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:8196964)
3
6. TEKİR SALİM, ÇİFTÇİ GÜLBAHAR, BAŞ GÜLTEKİN, ÖZBEK ZÜHTÜ (2022). PEDİATRİK LUMBOSAKRAL
SPONDİLOLİSTEZİS: BİR OLGU SUNUMU. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin
Bildiri/Poster)(Yayın No:8196967)
7. GÖR TUĞÇE, BAŞ GÜLTEKİN, ÖZKARA EMRE, ÖZBEK ZÜHTÜ (2022). ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTADA
LOMBER FRAKTÜR OLGUSU. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:8196954)
8. BAŞ GÜLTEKİN, KİPER GİZEM, ÖZBEK ZÜHTÜ (2022). ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI. TND SPSCG 26.
SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8196960)
9. GİZEM EKİNCİ, BAŞ GÜLTEKİN, ÖZKARA EMRE, ÖZBEK ZÜHTÜ, ARSLANTAŞ ALİ (2022). LOMBER
SCHWANNOM CERRAHİSİNDE UNİLATERAL YAKLAŞIM. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8196957)
10. ÖZKARA EMRE, BAŞYAZICI GİZEM, BAŞ GÜLTEKİN, ÖZBEK ZÜHTÜ (2022). HOLOSPİNAL SUBDURAL
ABSE. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8196961)
11. BAŞ GÜLTEKİN, ÖZKARA EMRE, ÖZBEK ZÜHTÜ, ARSLANTAŞ ALİ (2022). TEDAVİ EDİLMEMİŞ TİP 2
ODONTOİD FRAKTÜR: OLGU SUNUMU. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:8196966)
12. BAŞ GÜLTEKİN, ÖZKARA EMRE, ÖZBEK ZÜHTÜ, VURAL MURAT, ARSLANTAŞ ALİ (2022). LOMBER
KOMŞU SEGMENT HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUM (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8196963)
13. YILMAZ EVRİM, CANAZ FUNDA, ARIK DENİZ, BAŞ GÜLTEKİN (2022). PİLOSİTİK ASTROSİTOM
OLGULARIMIZ:
TEK MERKEZE AİT 10 YILLIK DENEYİM. 31. Ulusal Patoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:7953370)
14. Gör Tuğçe, BAŞ GÜLTEKİN, ÖZKARA EMRE, ÖZBEK ZÜHTÜ (2022). ANKILOZAN SPONDILITLI HASTADA
LOMBER FRAKTÜR OLGUSU. TND SPSCG 26. SPİNAL SEMPOZYUMU Spinal Cerrahide Enstrümantasyon
ve Yeni Teknolojiler (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8185996)
15. ÖZBEK ZÜHTÜ,ÖZKARA EMRE,BAŞ GÜLTEKİN (2017). Disekan Aort Anevrizmasına Bağlı Kalıcı Konus
Medüllaris Sendromu. Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, 27(Ek sayı), 211 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3909672)
16. ÖZKARA EMRE,BAŞ GÜLTEKİN,ÖZBEK ZÜHTÜ,ARSLANTAŞ ALİ (2015). TRAVMATİK SPONDİLOLİSTEZİS.
SPİNAL DEFORMİTELER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2312098)
17. ÖZKARA EMRE,BAŞ GÜLTEKİN,ÖZBEK ZÜHTÜ,ARSLANTAŞ ALİ (2015). Travmatik Lomber
Spondilopitozis: Cerrahi Teknik. Spinal Deformiteler Sempozyomu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4256331)
18. ÖZKARA EMRE,VURAL MURAT,BAŞ DEMET FUNDA,ÖZDEMİR ATİLLA ÖZCAN,ÖZBEK ZÜHTÜ,ERMAN
İPEK,TOPÇU UTKAN,BAŞ GÜLTEKİN,ATASOY METİN ANT (2015). Hipofiz Cerrahisi Sonrası Nadir
Komplikasyon Vazospazm ve Endovasküler Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşiruji Derneği 29. Bilimsel
Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4256369)
19. BAŞ GÜLTEKİN,VURAL MURAT,ÖZBEK ZÜHTÜ,BAŞ DEMET FUNDA,ÖZDEMİR ATİLLA ÖZCAN,ÖZKARA
EMRE,ERMAN İPEK,TOPÇU UTKAN (2015). Progresif Büyüyen Posttravmatik Anevrizma Olgusu. 29.
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ (/)(Yayın No:2666384)
20. ÖZBEK ZÜHTÜ,ÖZKARA EMRE,BAŞ GÜLTEKİN,TOPÇU UTKAN,ERMAN İPEK,ATASOY METİN ANT (2014).
Orbital penetran yaralanmaya bağlı intrakranial apse. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4256258)
21. BAŞ GÜLTEKİN,VURAL MURAT,ÖZBEK ZÜHTÜ,BAŞ DEMET FUNDA,ÖZDEMİR ATİLLA ÖZCAN,ÖZKARA
EMRE,TOPÇU UTKAN (2014). Progresif büyüyen postravmatik anevrizma olgusu. Türk Nöroşirurji
Derneği, 29. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4256232)
22. BAŞ GÜLTEKİN,AYDIN HASAN EMRE,ÖZBEK ZÜHTÜ,ÖZKARA EMRE,VURAL MURAT,ATASOY METİN
ANT,ARSLANTAŞ ALİ (2014). Anevrizma Tanısında 3 Boyutlu Serebral Anjiografinin Cerrahi Planlamaya
Katkısı. Türk Nöroşiruji Derneği 28. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4256353)

Mail

gltknbs@gmail.com

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.