Fue Yöntemiyle Saç Ekimi

Fue Yöntemiyle Saç Ekimi

Saç kaybı genetik, hormonsal değişiklikler ve yaşlılık nedeniyle oluşan, hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel ve buna bağlı olarak da psikolojik sorunlara sebep olan bir durumdur. Saç kaybı aynı zamanda çeşitli dermatolojik hastalıklar, yanıklar ve travmatik sebeplerle de gerçekleşebilir.

Günümüzde teknolojisinde saç dökülmesi rahatsızlığı olan hastalar uygulanan saç ekimi operasyonu ile genç, doğal görünümlerine tekrar kavuşurlar. Ayrıca saç ekimi ile saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerde oluşan psikolojik rahatsızlıklar ve sosyal yaşamda uzaklaşma gibi durumlar ortadan kaldırılır ve kişi saç ekimi operasyonundan sonra genç görünümüne ve özgüvenine tekrar kavuşur.

Saç ekiminde genel olarak FUT ve FUE olarak bilinen farklı iki yöntem kullanılmaktadır. Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT) tekniğinde, ense bölgesinde iki kulak arasındaki sağlıklı köklerin bulunduğu alandan cerrahi yöntemle bir deri parçası, şerit halinde alınarak önce tek tek köklere ayrılır. Bu kökler sonra saçlanması istenilen alanda açılan kanallar içine yerleştirilir. Bu yöntem FUE yönteminin geliştirilmesi ve avantajları nedeniyle artık tamamen terk edilmiştir. Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) adı verilen teknik, donör alanın en verimli şekilde kullanılmasına olanak tanıyan tek tek kök toplama prensibine dayanır. Bu yöntem 2004’ten bu yana uygulanmaktadır. FUT yöntemi ile FUE yönteminin arasındaki tek fark aslında saç kökü alım tekniğidir. Kanal açımı ve yerleştirme aşamaları her iki yöntem için de aynıdır.

TEKNİĞİN AVANTAJLARI

  • Her seansta 2000-3500 saç folikülü alınabilir.
  • Saç kaybı olan alan genişliğine göre birkaç seans uygulanabilir.
  • Verici alanda uyuşukluk ve iz olmaz. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.
  • Birkaç gün içinde foliküllerin alındığı alandaki minik delikler iz bırakmayacak şekilde kapanır.
  • Eğer saçlar ön saç çizgisine ekilecekse ya da saçlar çok kısa bırakılacaksa FUE yönteminin sonuçları daha üstündür. Çünkü çapı 0.70 ila 0.90 mm olan iğneler ile alınan saç foliküllerinin kök kısmı çok ince olduğunda ekim yapıldığı alanda daha doğal bir görünüm vermektedir.

OPERASYONU KİMLER YAPABİLİR?

Saç ekimi tüm pratikliğine rağmen cerrahi bir müdahale olması nedeniyle gerekli tıbbi şartların sağlandığı ortamlarda bu konuda deneyimli plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gereken bir işlemdir.

OPERASYON SONRASI

Saç ekimi işlem tamamlandıktan hemen sonra kişi evine dönebilir. 4 gün boyunca saç yıkanmaz. Bu süre sonunda ekim yapılan bölge ve verici bölgeler yıkanır ve bu işlem 10 gün boyunca verici saha iyileşene ve alıcı sahada kabuklanma geçene kadar her gün tekrar edilir. Saç ekim işlemi günlük aktiviteyi kısıtlamayan bir işlemdir. Hasta ekim yapılan bölgeye temas etmeyecek bol bir şapka takarak işine dönebilmektedir. Nakledilen saçlar bir süre sonra dökülür ve ekiminden yaklaşık 3 ay sonra çıkmaya başlayan saçlar orijinal yerlerindeki büyüme hızıyla yeni yerlerinde uzamaya başlarlar. Bu saçların genetik kodları ve özellikleri farklı olduğundan ekilen saçlarda dökülme meydana gelmemektedir.

OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Saç ekimi lokal anestezi altında yapılmakta ve hastalar tarafından rahatlıkla tolere edilmektedir. Operasyon başlamadan önce saç ekiminin yapılacağı bölgeler işaretlenir. Bu çizimler yapılırken saç ekilecek bölgenin natural saç çizgilerine uygun olması suni bir görünüm oluşturmaması bakımından çok önemlidir. Bölge hazırlanıp enjeksiyonlarla uyuşturulduktan sonra Foliküler ünite birimleri teker teker saçlı derinin arka ve yan bölümlerinden çıkartılır. Foliküler ünite ekstraksiyon işlemi için özel olarak imal edilmiş, 0.70 ila 0.90 mm arasında çapı olan mikrocerrahi motoru ve aletleri kullanılır. Köklerin alınma aşaması tamamlandıktan sonra saçsız bölgeye ekme işlemine geçilir. Bu bölge lokal anesteziklerle uyuşturulduktan sonra ince uçlu bir bistüri ile ekilecek kök sayısı kadar kanal açılır. Hazırlanmış olan greftler (kıl kökleri) bu kanalların içine tek tek yerleştirilir. Saç ekiminde elde edilecek sonuçlar tekniğin deneyimli bir ekip tarafından kullanılması, cerrahi kurallara titizlikle bağlılık, olgu seçiminde dikkatli davranılması, olguların ekim öncesi çok iyi bilgilendirilmesi ve beklentilerin gerçekçi olması, mevcut saçların durumu ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Ensenin üzerindeki bölgeden alınan kıl kökü sayısı kişinin bu bölgedeki saçlarının sıklığına bağlı olarak 2000 ila 3500 arasında değişiklik gösterir. Verici bölgedeki saçların sıklığı önemli bir faktör olmakla birlikte daha önemli bir faktör kişinin ön kısımdaki açıklığının derecesidir. Açık alanı az olan kişilerde bu kıl kökleri daha sık yerleştirilebilmekte ve daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.