Gebelikte Aşılar

Gebelikte Aşılar

Hem anneyi hem bebeği infeksiyonlardan korur.

 • Hem anneyi hem bebeği infeksiyonlardan korur.
 • Bebeğe doğum sonrası döneminde de korunma sağlar.
 • Bütün gebelerimizin tetanoz, difteri, boğmaca ve influenzaya karşı aşılanmaları gerekmektedir. Bu aşılar rahatça kullanılan, bebeğe zarar vermeyen ve düşüğe neden olmayan uygulamalardır.
 • Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aşıları gebelikte yapılmayan canlı aşılardır. Bu aşılar doğum sonrası dönemde yapılabilirler.
 • Genel olarak aşı uygulamasına gebeliğin 3. Ayının bitimine sonra başlanmalıdır. Bu durum gebelerimizin başka nedenlere bağlı olarak gelişebilecek doğum defektlerini aşılara bağlanmasını önleyecek bir uygulama şekli olacaktır.
 • İdeal aşı uygulaması ise gebelik öncesi dönemde yapılan aşı uygulamasıdır. Doğurganlık çağındaki tüm anne adaylarımız gebelik öncesinde tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri ve poliomiyelite karşı bağışıkları sağlanmalıdır.
 • Emzirmeyi etkileyen herhangi bir aşı yoktur.

TETANOZ – DİFTERİ AŞISI: 3 doz yapılmalıdır.

 • Ortalama 18.20. haftada ilk doz tetanoz – difteri aşısı yapılır.
 • İlk aşıdan 4 hafta sonra ikinci doz aşı yapılır.
 • Başlangıç aşısından 6 – 12 ay sonra üçüncü doz aşı yapılır.
 • Tetanoz – Difteri aşısı üzerinden 5 – 10 gün geçmiş ise rapel dozu önerilmektedir.

BOĞMACA AŞISI: Daha önceki aşılanmalara bakılmaksızın tüm gebelere önerilir. Tüm gebelere 27 – 36. Haftalar arasında boğmaca aşısının yapılması, doğacak bebeğin korunmasında önemlidir.

 • Boğmaca salgını olan yerlerde veya dönemlerde daha erken yapılır.
 • Grip sezonunda tek doz yapılır.
 • Kas içine yapılan İNAKTİF İNFLUENZA AŞISI gebelikte ve emzirme döneminde yapılır.
 • Burundan uygulanan grip aşısı canlı aşı olması nedeniyle gebelik esnasında yapılmamaktadır. Bu aşı emzirme döneminde yapılmaktadır.

GRİP AŞISI (İNFUENZA AŞISI)

HEPATİT B AŞISI

 • İlk doz tüm yenidoğan bebeklere yapılır.
 • Hepatit B taşıyıcısı olan annelerden doğan bebeklere ilave olarak Hepatit B immunglobulin de yapılır.
 • Hepatit B aşısı gebelikte yüksek riskli olanlara yapılır.

HEPATİT A AŞISI

 • Gebe kadınlara sadece ihtiyaç olduğunda ve temas öncesi ve sonrası mümkün olduğunca çabuk yapılır.
 • Riskli bölgelere gitme durumunda olan gebelere polio profilaxis için canlı aşı yerine, inaktif polio aşısı uygulanmalıdır.
 • Gebelik olduğunda kuduz aşısı gebelerde uygulanır.
 • İnaktive aşılar olan, yüksek risk durumlarında yapılır.
 • Temas ve salgın olan bölgelere seyahatlerde önerilir.
 • Gebelikte önerilmez.
 • Gebelikte B grubu bir aşıdır. Ancak buna rağmen ve canlı virüs içermemize rağmen gebelikte uygulanması önerilmemektedir. Gebelikte bilinmeden başlanmışsa, saonraki dozlerı gebelik sonrasına bırakılmalıdır.
 • Yukarıdaki aşılar gebelik esnasında yapılmayan aşılardır.

POLİO AŞISI

KUDUZ AŞISI:

PNÖMOKOK AŞISI: Yüksek riskli gebelere önerilir.

KOLERA VE VEBA AŞILARI

TİFO – PARATİFO AŞISI

TÜBERKULOZ AŞISI

HPV AŞISI

KIZAMIK – KIZAMIKÇIK – KABAKULAK VE SU ÇİÇEĞİ

DOĞURGANLIK ÇAĞI ( 15 – 49 YAŞ) / GEBE KADINLARDAKİ TETANOZ AŞI TAKVİMİ

DOZ SAYISI UYGULAMA ZAMANI KORUMA SÜRESİ

Td1 Gebeliğin 4. Ayında ilk karşılaşmada YOK

Td2 Td1 den en az 4 hafta sonra 1 – 3 YIL

Td3 Td2 den en az 6 ay sonra 5 YIL

Td4 Td3 ten en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte 10 YIL

Td5 Td4 ten en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte Doğurganlık çağı boyunca

 • Hiç aşılanmamış gebelere, gebelikleri esnasında en az 2 doz TETANOZ AŞISI yapılmalıdır.
 • Gebelerde tetanoz aşısı durumu bilinmiyorsa ya da üzerinden en az 10 yıl geçmişse TETANOZ AŞISI yapılmalıdır.

NOT:

 • Gebelerde boğmaca ve grip aşıları her gebeye uygulanmalıdır.
 • Gebelik planlayan kadınlara kızamıkçık ve suçiçeği aşısı yaptırmaları önerilmektedir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.