Gülüş Tasarımı

Gülüş Tasarımı

Teknolojinin ve bilimsel çalışmaların ilerlemesiyle beraber artık pek çok yöntemle daha güzel gülüşler sağlanabilmekte ve “estetik diş hekimliği” kavramı hayatımızda daha çok yer etmektedir.

Gülüş tasarımı nedir?

Ağız bakımı denilince akla diş ağrısı, ağız kokusu ve diş kayıpları gibi problemlerin çözümü gelse de günümüzde diş ve diş etlerine bağlı gülüş estetiği de çok önemli bir yere sahiptir. Çürük dişlerin, diş eti hastalıklarının, diş dizilimindeki çapraşıklıkların, anormal renklenmelerin ve diş kayıplarının sonucunda oluşan estetiksel sorunlar, kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz olarak etkileye­bilir. Bunun yanı sıra öz güven eksikliklerine neden olarak kişilerin toplum içinde gülmekten çekinmeye başlamasına bile yol açabilir.

Kişi kimi zaman sağlıklı dişlere sahip olsa da diş ve diş etlerinin orantısızlığı, şekil ya da biçim bozukluklarını estetik anlamda iyileştirmek isteye­bilir. Güzel bir gülüş, kişiye psikolojik olarak güç kazandırırken aynı zamanda karşısındaki insanlarda daha iyi bir intiba da uyandıracaktır.

Estetik diş hekimliği denilince akla gelen ilk kavramlardan biri ‘’GÜLÜŞ TASARIMI’’ dır. Gülüş tasarımı; çeşitli nedenlerle estetik açıdan görünümü bozulan dişler ve diş etlerinin hastaların yüz şekilleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak ola­bildiğince doğal ve güzel bir görünüme kavuşturul­ması işlemidir. Multidisipliner bir yaklaşım olan gülüş tasarımı, birçok işlemin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Gülüş tasarımı hangi işlemleri içerir?

Her hastanın estetik gereksinim­leri farklı olacağından yapılacak olan işlemler kişiye özel olarak be­lirlenir. Bu işlemler belirlenirken hastanın;

  • Yüz hatları,
  • Cinsiyeti,
  • Yaşı
  • Beklentileri gibi

faktörler dikkate alınır.

Öncelikle var olan çürük dişler ve diş eti hastalıkları tedavi edilir, diş temizleme işlemleri uygulanır. Son­rasında ise hastaların ihtiyaçlarına göre işlemler belirlenir. Bu işlem­ler genellikle; gingivektomi adı verilen diş eti estetiği girişimleri, diş beyazlatma (bleaching) yöntemleri, diş eksikliklerinin implant ve pro­tez uygulamalarıyla telafi edilmesi, porselen lamineler ve kaplamalar, asimetrik gülüş hattının düzeltilmesi için botoks uygulaması, zirkonyum kaplamalar ve ortodontik tedaviler (tel tedavisi) olarak sayılabilirler.

Gülüş Tasarımı nasıl yapılır?

Gülüş tasarımında ilk olarak hastanın estetik beklentilerini doğ­ru olarak anlamak ve ihtiyaçları doğru belirlemek çok önemlidir. Hasta ağzından alınan ölçüler aracılığıyla hazırlanan modeller üzerinde problemler belirlenir ve planlamalar yapılır.

Daha sonra hastaların ağız içi ve yüz fotoğraflarıyla bilgisayar ortamında özel programlar kul­lanılarak ölçümlemeler yapılır ve yüz şekline uyum hesaplanır.

Tedavi sonrasında oluşacak en yak­laşık görüntüler yine programlar ve hasta ağzına aslına uygun şekilde hazırlanan geçici restorasyonlarla hastaya sunulur ve fikirleri alınır.

Planlamalar tamamlandıktan sonra eğer ortodontik tedavi­ye gerek duyulmazsa öncelikle diş etlerinde var olan seviye bo­zuklukları düzenlenir. Diş eksik­liklerinin bulunduğu durumlar­da planlanan implant işlemleri ve gerekli görülen diğer cerrahi uygu­lamalar gerçekleştirilir.

Cerrahi uygulamaların iyileşme dönemleri tamamlandıktan son­ra ihtiyaç duyulması halinde diş beyazlatma işlemleri uygulanır. Bu aşamadan sonra dişlerde var olan görsel ve biçimsel bozukluklar kimi zaman estetik kompozit dol­gular aracılığıyla giderilir.

Bu yöntemin yeterli gelmediği durumlarda porselen lamine ve kaplamalar ile zirkonyum kaplamalar devreye girer. Porselen lamine uygulamaları için genellikle dişlerde ya hiç aşındırma yapılmaz ya da minimal seviyede aşındırma­lar gerçekleştirilir.

Eğer porselen veya zirkonyum uygulamalar uygun görüldüyse aşamalar sırasında yapılan provalar­da hastanın tekrar fikirleri alınarak bir takım değişikliklere gidilebilir.

Bütün bu diş eti ve diş uygulama­ları esnasında ve provalarda dudak şekli ve konturu da göz önünde bu­lundurulur ve hedeflenen tasarıma son hali verilir. Kimi zaman gülüş tasarımı sırasında medikal estetik uygulamalardan da yararlanılır. Dudak ve yüz bölgelerine yapılan dolgu, botoks vb. uygulamalarla gülüş daha ön plana çıkarılabilir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.