Kanser Cerrahisinde En Temel Kriter Tecrübe

Kanser Cerrahisinde En Temel Kriter Tecrübe

Kanser cerrahisi kanser tedavisinde en etkili yöntemdir.

Kanser çok uzun zamandır bilinen bir hastalık. Kanser tedavisi milattan önceden beri yapılan bir tedavi. Günümüzde artık kansere karşı çok daha gelişmiş silahlarımız var. Ama kanserin en etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Yıllar içerisinde cerrahinin deneyimi ve teknolojinin gelişimi ile birlikte teknikler gelişmiş ve birçok kanser türüne çare olacak kadar üst düzeye ulaşmıştır.


Kanser cerrahisinde farklı yöntemler

Günümüzde kanser cerrahisinde halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik yöntem ve robotların kullanımı da söz konusu. Bunların yanı sıra tek delikten yapılan ameliyatlar ve doğal boşluklardan yapılan natural orifice olarak adlandırılan cerrahi yöntemleri de mevcut. Kanser cerrahisi özelleşmiş bir cerrahi yöntemi. İyi teorik bilgi ve iyi beceri gerektiren bir dal. Çünkü diğer ameliyatlardan farklı olarak kanser cerrahisinde sadece tümörün değil, yayılabileceği alanların da geriye kanserden eser bırakılmayacak şekilde temizlenmesi söz konusu. Lenf düğümleri ve lenf kanalları kanserin yayılabileceği yerlerdir ve bu ameliyatta temizlenmesi gerekiyor. Hastalar cerrah seçiminde buna çok dikkat etmeliler. ‘Hangi cerrah benim kanserimi en iyi, geride hiç kanserli doku bırakmayacak, sağlıklı dokulara zarar vermeyecek şekilde temizler’ diye araştırmaları gerekiyor. Bu konuda iyi eğitim almış ve tecrübeli cerrahların tercih edilmesi önemlidir.

Laparaskopik ameliyatlar halk arasında popüler

Ameliyat süresi kanserin cinsine göre değişir.Her organa yapılan ameliyatın süresinde değişiklik olabilir. Ameliyat süresi, ameliyatın açık mı kapalı mı yapıldığına göre de değişiyor. Kapalı ameliyatlar açık ameliyatlara göre daha uzun sürmesine rağmen, hasta açısından hem estetik anlamda hem de ameliyat sonrası erken iyileşme ve daha az ağrısının olması nedenleri ile tercih sebebi oluyor. Son yıllarda laparoskopik ameliyatlar halk arasında çok yaygınlaştı, popüler hale geldi. Kanser tanısı ile gelen hastalar, ameliyatı kapalı yöntemle yapıp yapmadığımızı soruyorlar.

Kanser cerrahisinde en sık karşılaşılan kanser türleri

En sık tiroit, meme, kolon kanseri ameliyatları yapıyoruz. Bu 3 kanser türünde de başarılı bir ameliyatla ve arkasından gerektiğinde verilecek ilaç tedavisi ve ışın tedavisi ile önlenebilmektedir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.