Öz Değerlendirme Planı

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir.

Özdeğerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, hastanemizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır. Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.