Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji çeşitli tıbbi cihazların yardımı ile birçok hastalığın teşhis edildiği bir bölümdür. Radyoloji bölümünde kullanılan cihazlar;

X ışını ile çalışan tıbbi cihazlar (Hamilelikte zararlı olabilir)

Röntgen (X- Ray)

 • Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde en sık kullanılan cihazdır.
 • X ışını kullanılır.

Mamografi

 • Meme hastalıklarının teşhisinde sıklıkla kullanılır.
 • 40 yaşından sonra tarama aracı olarak da tercih edilir.
 • X ışını kullanılır

Kemik Dansitometri

 • Osteoporozun teşhisinde sıklıkla kullanılır. Kemik yoğunluğunu ölçer.
 • X ışını kullanılır.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT),
 • Tüm vücudun hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılır.
 • Vücudun kesitsel görüntüsü çıkarılır.
 • X ışını kullanılır.
 • Anjiografi = DSA = Dijital subtraksiyon anjiografi = Kateter anjiografi
 • Damar hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılır.
 • Damar hastalıklarının tedavisi de anjiografi cihazı ile yapılır.
 • Damar içerisine girmek için çeşitli ekipmanlar kullanılır, Damar içerisinde ilaç verilerek damar görünür hale getirilir.
 • X ışını kullanır.

Ses Dalgaları ile çalışan cihazlar

Ultrasonografi

 • Karın için organlarının hastalığının teihisinde en sık kullanılan tibbi cihaz.
 • Hamilelik takibinde de kullanılır, zararı yoktur.
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Damar hastalıklarının tanısında kullanılır.
 • Bir çok organın kanlanması da değerlendirilir.
 • Hamilelikte de kullanılır.

Radyofrekans dalgaları ile çalışan cihazlar

 • MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • Tüm vücut yapılarının özellikle beyin ve kas-ligament yapıların hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılır.
 • Bunun dışında karın organlarında da yaygın olarak kullanılır.
 • Damar hastalıklarının gösterilmesinde MR anjiografi sık başvurulan bir yöntemdir.
 • Vücutta yabancı cisim bulunan durumlarda kullanılması sakıncalı olabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Teknik Bilgiler

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü (önden arkaya-coronal; yukarıdan aşağıya-axial; sağdan sola-sagittal) oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ''gantry'' adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken oyuk ya da ''gantry'' boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Ayrıca görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, birçok faydaları olmakla birlikte ciddi yan etkileri olabilecek tedavi yöntemlerinin gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur. BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

Birim Doktorları

Radyoloji

Uzm. Dr. Mehmet Koşar
Detay Randevu Al

Radyoloji

Uzm. Dr. Serdar Nuri Haskök
Detay Randevu Al

Radyoloji

Uzm. Dr. Selim Barış Gül
Detay Randevu Al
(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.