İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye), erişkin hasta grubunun büyük bir çoğunluğunun sağlık problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili ana bölümdür. Genel dahiliye modern tıbbın tüm klinik branşları için temel teşkil etmektedir.

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.) ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

İç Hastalıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

İç Hastalıkları Bölümü, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.), karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, akciğer hastalıkları (kronik bronşit, amfizem, astım vb.), böbrek hastalıkları, kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı, romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarını kapsar.

Genel Dahiliye Bölümünde konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

Genel Dahiliye hizmeti poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up'ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up'lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.

Birim Doktorları

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Yahya Topal
Detay Randevu Al

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. İbrahim Zubaroğlu
Detay Randevu Al

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Ali Züberi
Detay Randevu Al

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Ayfer Dadar
Detay Randevu Al

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Gökçe Kundakçı Gelir
Detay Randevu Al

SAĞLIK REHBERİ

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.