Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji

​Hastanemizin psikolojik destek biriminde ergen, yetişkin, çift ve ailelere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

ÇİFT VE AİLE GÖRÜŞMELERİ

Aile Terapisi: Aile terapisi ailenin bir bütün, bir sistem olarak değerlendirildiği terapi yöntemidir. Aile terapisinde bireysel problemlere odaklanılmaz. Daha çok ilişkiye, ilişkiden kaynaklanan problemlere odaklanılır.

Aile terapisi yalnızca karı-kocanın katıldığı evlilik terapisi şeklinde yürütülebileceği gibi çocukların da eşlik edebileceği şekilde yürütülebilir.

Yardım alınabilecek başlıca aile ve evlilik terapisi alanları:

 • Aile içi iletişim problemleri
 • Boşanma süreci
 • Evliliğe hazırlık
 • İkinci evliliklerle birlikte yaşanan sorunlar
 • İlişkiyi geliştirme ve iyileştirme çalışmaları
 • Aldatma
 • Çocuklarla ilgili sorunlar
 • Şiddetli geçimsizlik
 • Kök aile problemleri
 • Cinsel sorunlar

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Depresyon: Depresyon kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen önemli psikolojik rahatsızlıklarından biridir. Her insan zaman zaman kendini üzgün, mutsuz, isteksiz hissedebilir. Ancak depresyonda durum uzun sürelidir ve kişinin günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkiler. Tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını olumsuz etkiler.

Aşağıda depresyonun belirtileri sıralanmıştır. Eğer bu belirtilerden birden çoğu aynı anda sizde bulunuyorsa depresyonda olabilirsiniz.

 • Üzüntülü, mutsuz hissetme
 • Başkalarından uzaklaşma isteği
 • Daha önce zevk alınan eylerden zevk almama, isteksizlik
 • Uyku problemleri (uykuya dalmakta, uykuyu sürdürmekte zorlanma, çok uyuma isteği
 • Yeme bozuklukları (iştahta azalma ya da artma)
 • Değersizlik, çaresizlik, umutsuzluk duyguları yaşama
 • Kişilerarası ilişkilerde sorunlar yaşama
 • Dikkatte zayıflama, bellekte bozulmalar
 • Yorgunluk, halsizlik hissi, çabuk sinirlenme
 • Sebepsiz bedensel yakınmaların başlaması (baş, boyun, mide vs ağrıları)
 • Kendine zarar verme, intihar planları yapma, intihar girişiminde bulunma gibi.


Kaygı Bozuklukları: Her insan kendini zaman zaman kaygılı ve stres altında hisseder. Kaygı kişinin dış dünyaya uyum sağlayabilmesini, kendini tehlikelere karşı koruyabilmesini sağlar. Bu nedenle aslında belirli düzeyde kaygı yaşamımızı sürdürebilmemiz adına gereklidir. Ancak bu kaygı çok yoğun ve sürekli yaşanmaya başladıysa, denetim dışına çıktıysa ve kişinin günlük işlevselliğini bozmaya başladıysa sorun olarak ele alınır.

Farklı özellikleri bulunan kaygı bozuklukları vardır. Bunlar:

 • Fobiler: Bir nesne ya da durumla ilgili tehlikeyle orantılı olmayan ve onu yaşayan kişi tarafından anlamsız olarak tanımlanan engelleyici, korkunun aracılık ettiği kaçınmadır.Sosyal fobiler ve özgül fobiler bunlara örnektir.
 • Panik Bozukluk: Aniden başlayan ve çoğunlukla tekrarlayan, insanı yoğun sıkıntı ya da korku nöbetlerinde bırakan bir rahatsızlıktır. Kişiler çoğunlukla gelecek panik atakların da sıkıntısını yaşarlar. Buna bağlı olarak, gündelik aktivitelerini aksatırlar.
 • Genellenmiş Kaygı Bozukluğunda kişi sürekli kaygı içerisindedir. Her konuda kronik ve kontrol edilemez kaygı bu bozukluğun temel özelliğidir.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk kişiye oldukça sıkıntı yaratan, günlük işlevselliğini bozan, zihnin ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu ya da kişinin bazı davranışları tekrar tekrar yapmaya zorunlu hissettiği kaygı bozukluğudur.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Yaşanan büyük bir stres karşısında artmış kaygı, travmayla ilgili uyarıcılardan kaçınma ve duygusal tepkilerin azalması gibi aşırı tepkileri yansıtır.


Stresle Başa Çıkma Becerilerini Geliştirme: Stres, çeşitli olaylar karşısında verilen tepkilerin tümüdür. Stres içsel ya da dışsal kaynaklı olabilir. Stres her zaman olumsuz değildir. Stres organizmanın harekete geçmesini sağlar. Ancak stresin uzun süre ve yoğun şekilde yaşanması kişinin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak olumsuz olarak etkilenmesine sebep olur. Günümüzde astım, kanser, kalp damar hastalıkları gibi pek çok fiziksel rahatsızlığın nedenleri arasında stres önemli bir rol almaktadır. Bu nedenle stresi tanımak ve yönetmek kişinin beden ve ruh sağlığı için önemlidir. Aşağıdaki belirtiler sizde mevcutsa stresinizi yönetemiyor olabilirsiniz:

 • Fiziksel Belirtiler: Uyku düzeninde bozulmalar, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi ağrılar, iştahta bozulmalar, yorgunluk, halsizlik, çarpıntı…
 • Duygusal Belirtiler: Sinirlilik, huzursuzluk, tahammülsüzlük, kafa karışıklığı, takıntılı düşünceler, olumsuz düşünceler, karamsarlık, kızgınlık, öfke duyguları, değersizlik hissi…
 • Zihinsel Belirtiler: Konsantrasyonda azalma, unutkanlık, hata yapmada artış, dalgınlık …
 • Davranışsal Belirtiler: Sigara alkol kullanımında artış, kişilerarası ilişkilerde bozulmalar, karar vermede zorlanma, dişleri sıkma…

Öfke Kontrolü: Günlük yaşantımız içerisinde pek çok duygulanım yaşarız. Olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldığımızda bir takım tepkiler veririz. Öfke de bu duygulardan biridir. Öfke, herhangi bir durum, olay karşısında verilen duygusal, düşünsel ve davranışsal tepkiler bütünüdür. Öfke kontrolü ise yaşanan bu normal duygulanımın uygun şekilde ifade edilmesidir. Öfke uygun şekilde ifade edildiğinde kişi için olumlu çıktıları olur. Ancak öfke kontrolü sağlanamazsa kişiye hem ruhsal hem de bedensel olarak olumsuz geri dönüşleri olur. Öfke kontrolü öğrenilebilen bir süreçtir.

Ergenlik Dönemi Sorunları: Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarından itibaren başlayıp 20li yaşlara kadar süren önemli bir gelişim evresidir. Birey, çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşaması olan bu evrede hem bedenen hem de ruhen hızla değişmektedir. Dolayısıyla birey bu dönemde bir uyum sürecine girer. Her gelişim evresinde olduğu gibi bu evreye uyum da beraberinde bir takım krizleri getirebilir. Bu krizlerin sağlıklı bir biçimde aşılması yetişkinlik sürecine de daha sağlam girebilmeyi sağlar.

Birim Doktorları

Klinik Psikoloji

Klinik. Psk. Mustafa ARI
Detay Randevu Al

Klinik Psikoloji

Klinik. Psk. Gonca MALKOÇ ARI
Detay Randevu Al

SAĞLIK REHBERİ

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.